Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Съдържанието на понятието финанси се изгражда от

  2. Възникването на финансите е свързано с появата на:

  3. Понятието финанси включва отношения, които възникват:

  4. Функциите на финансите са:

  5. Колко вида теории за същността на финансите съществуват:

  6. Авторите на коя от теориите са насочени отрицателно към финансите, тъй като ги мислят за зло, което трябва да се ограничава:

  7. Обективната необходимост за съвместното съществуване на частното и държавното стопанство е част от:

  8. Намесата на държавата в развитието на икономиката трябва да се намали, според:

  9. Известният икономист Джон Кейс уповава вижданията си в:

  10. Разбирането, че обществото се състои от различни класи и социални групи се разработва в:

Тест по финанси за 12-ти клас

Тест по финанси за ученици в специализираните училища. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 23:44:23
Предмет: Финанси
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin