Тест по математика за 8-ми клас натема: Квадратни уравнения

Тестът е за проверка знанията на учениците върху материала за квадратните уравнения. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 15:32:28
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Решете уравнението x2-3x-4=0

  2. Решете уравнението x2+x-12=0

  3. Колко корена има квадратното уравнение x2-3x+5=0

  4. Колко корена има квадратното уравнение 5x2+6x-3=0

  5. Колко корена има квадратното уравнение 4x2-12x+9=0

  6. Разложете на множители (ако е възможно) квадратния тричлен x2-x-6

  7. Разложете на множители (ако е възможно) квадратния тричлен 2x2+5x-3

  8. Разложете на множители (ако е възможно) квадратния тричлен 3x2+x-4

  9. Разложете на множители (ако е възможно) квадратния тричлен x2+x+1

  10. Намерете корените на уравнението (x-8)2=127-18x