Тест по литература за 8-ми клас на тема: Творчеството на Димчо Дебелянов и Николай Лилиев

Тематичен тест по литература за 8-ми клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 15:32:01
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Поетичният жанр, който се характеризира с чувства на тъга, безнадеждност и страдание, се нарича:

 2. В 'Да се завърнеш...' лирическият човек е означен:

 3. Чрез нетипичната форма за означаване на лирическия човек в текста си Димчо Дебелянов:

 4. Как е изобразено завръщането и посрещането на 'печалния странник' в първите две строфи на стихотворението 'Да се завърнеш...'?

 5. С кое твърдение НЕ може да се продължи изречението?

  Синът, излязъл на пътя към широкия свят, се връща назад към малкия свят на дома, за да търси.....

 6. Какъв символичен смисъл носи образът на нощта в текста?

 7. В какъв момент от живота на лирическия АЗ се въвежда образът на майката?

 8. Изразът „бащино огнище” е:

 9. В кой ред са посочени вярно художествените средства в подчертаните изрази?

  Кат бреме хвърлил черната умора,

  що безутешни дни ти завещаха –

  ти с плахи стъпки да събудиш в двора

  пред гостенин очакван радост плаха.

 10. Как се нарича частта от едно произведение, която изразява неговата същина - най-важната, специално подчертана идея, съдържаща се във финалните стихове на 'Да се завърнеш...'?