Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от изброените по-долу проблеми е микроикономически?

  2. Производството е резултат от съчетаването на ограничените ресурси земя, капитал, информация

  3. Кой от изброените принципи не е принцип на пазарната размяна

  4. Кривата на пазарно търсене изразява:

  5. Според закона за предлагането с увеличаване цената на една стока

  6. Стоките, които потребителите желаят и могат да закупят при дадена цена, са изражение на:

  7. Има стоки, при които с увеличаването на цената е свързано с увеличение и на търсенето им количество

  8. Намаляването на цената на дадена стока евеличава търсенето й

  9. Търсените количества зависят от абсолютните цени

  10. В кой от случаите и налице движение нагоре покривата на предлагане

Тест по микроикономика върху търсене и предлагане

Тестът съдържа 13 въпроса по микроикономика върху търсенето и предлагането на стоки и услуги. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 15:31:45
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Ученици
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin