Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Как се нагрява атмосферният въздух?

  2. Кой от посочените процеси или явления НЕ се отнася за хидросферата?

  3. В кой ред са посочени трите основни генетични групи скали?

  4. Широчинната географска зоналност е причина за:

  5. Кой от посочените географски райони в света е най-голям износител на нефт?

  6. Демографският взрив се характеризира с:

  7. Коя от групите включва само продукти на химическата промишленост?

  8. За коя азиатска държава се отнася характеристиката? “Страната е бедна на енергийни и минерални ресурси. През втората половина на ХХ век се превръща в една от най-могъщите в икономическо отношение в света. Има водеща роля в световната електроника и автомобилостроене.”

  9. Кои от посочените пристанищни градове се намират в Европа?

  10. Коя от посочените характеристики за Русия е вярна?

Тест по география за 12-ти клас

Тест по География за матура. Въпросите са от затворен тип и имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 15:30:03
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin