Тест по икономика на труда

Тест по икономика на труда за студенти. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 15:22:21
Предмет: Икономика на труда
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. С какво се характеризира втората фаза на демографският преход:

  2. За системата на труд има значение следните характеристика на човешките ресурси

  3. Като особеност на трудовият пазар могата да се приемат:

  4. Функцията на пазарно предлагане на труд в условията на съвършен трудов пазар, представлява:

  5. Търсенето на труд е с по–ниска еластичност когато:

  6. Основна теза на привържениците на т. нар. икономика на предлагането на труд е:

  7. Кои от изброените критерии могат да се използват за определянето на даден човек като безработен:

  8. Как бихте определили понятие екзистенциален минимум?

  9. Основната цел на осигурителните системи :

  10. Осигурителен доход и системите за ЗПО представляват: