Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Подредете периодите в развитието на географията в хронологична последователност.1.съвременен; 2. античен; 3.на Великите географски открития (ВГО); 4. от ВГО до края на XIX

  2. Как се наричат 'телата и енергията в природата, които се използват или могат да бъдат използвани непосредствено в стопанската дейност на човека'?

  3. По какъв показател са класифицирани природните рискове 'торнадо, градушка, наводнения'?

  4. Кой предлага и кога е утвърдена Концепцията за устойчиво развитие?

  5. За кои части на света е характерен демографският взрив?

  6. Коя от двойките показва 'най-голяма-най-малка по площ държава'?

  7. Кои НЕ са елементи от територналната структура на стопанството?

  8. Коя страна е най-големият производител на хидроелектроенергия в света?

  9. Коя от особеностите НЕ се отнася за производствата на тежката промишленост?

  10. Кои са центровете на високоразвито дървообработване и целулозно-хартиена промишленост в Южното полукълбо?

Тест по география и икономика за 12-ти клас

Тридесет тестови задачи по география и икономика от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 15:21:32
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin