Тест по литература върху Пенчо Славейков

Тест по литература върху творчеството на П.П.Славейков. Съдържа 28 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 15:13:54
Предмет: Литература
Предназначен за: Всички
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1. В културното самосъзнание на нацията П.П.Славейков присъства като „жрецът воин”. Посочете вярното тълкуване на това определение.

  2. Автобиографизмът в поезията на Пенчо Славейков се изразява във:

  3. Кой от следните редове съдържа жанровете, характерни за поезията на Пенчо Славейков:

  4. В поезията на Пенчо Славейков мотивът за самотата е свързан с/със:

  5. Интерпретирайки като модернист проблемите на родното, Славейков търси у българина:

  6. Думата „сън” в заглавието на стихосбирката „Сън за щастие” е синоним на:

  7. Кое от следите предложения довърша по смисъл картината, изградена в миниатюрата „Ни лъх не дъхва над полени”:

  8. Кои човешки състояния пресъздава описанието на природната картина в миниатюрата „Спи езерото, белостволи буки…”

  9. Според смисъла на миниатюрата „Самотен гроб в самотен кът” в самотния гроб почива:

  10. Кои от посланията на поемата „Ралица” са съзвучни с генералните идеи на Славейковото творчество: