Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 4. задача

  Все още не се знае кога точно са се появили пясъчните часовници. Има сведения за използването на пясък в часовници още по епохата на Архимед (287-212 г. пр. н. е. ) . Но тогава пясъкът се използвал като завеждаща тежест при водни часовници, подобни на изработените от Ктезибий или неговият ученик Херон Александрийски. В историята на техниката е прието да се смята, че пясъчните часовници са създадени едва през VIII век. Оттогава принципът им на работа не е претърпял никакви промени – определено количество пясък изтича през малък отвор на един съд в друг за еднакъв интервал от време. В Европа пясъчните часовници се появяват през XIII век .

  Първите пясъчни представлявали два стъклени съда, свързани с междинен метален пръстен. Най-често с тях измервали 5, 10, 20, 30 мин, рядко 1 час, но са известни часовници, отмерващи 3 часа или само 1 мин. Скоростта на изтичане на пясъка зависи преди всичко от едрината на неговите зърна. Били конструирани и по-сложни пясъчни часовници. При използването на четири часовника, измерващи различно време – 15 мин, 30 мин, 45мин, и 1 час, и помоща на циферблат времето се отчитало доста точно. Преместването на циферблатната стрелка и обръщането на часовниците се извърявало от специален човек.

  През XV век на корабите на Христофор Колумб е имало по осем половинчасови часовници. Те висели на напречната греда в трюма и след изтичането на последната песъчинка дежурният юнга удрял камбана, а дежурният офицер нанасял чертичка върху специална плоча. При ясно и хубаво време показанията има се сверявали по слънцето в 12 часа на обяд Пясъчните часовници се използвали при определяне на скороста на корабите.

  И днес, макар и рядко, в някои случаи се използват пясъчни часовници, напр. в домакинството при варене на яйца, при изнасяне на лекции, при телефонни разговори и др.

  Кое е най-подходящото заглавие за текста?

 2. Кое твърдение е вярно според текста?

 3. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

 4. Как е осъществена връзката между четвъртото и петото изречение в първия абзац от текста?

 5. В коя от думите е допусната правописна грешка?

 6. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

 7. В кой ред фразеологичните словосъчетанияса антоними?

 8. Довършете изречението: Ако онова, което ти казах, бчх го премълчал, сега ти

 9. Кой ред съдържа само частици?

 10. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изреченията? Не бях мигнал през ноща, защото не се чувствах добре.

Тест по български език и литература за 7-ми клас

Тест по български език и литература за 7-ми клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 10:36:02
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin