Тест по индустриален мениджмънт

Тестът е с въпроси от учебника на Милчо Близнаков (ИУ Варна). Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 10:35:01
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Чист монопсон е налице, когато

  2. Финансовите пазари представляват:

  3. При вертикалната интеграция:

  4. При монополистичната конкуренция влизането в отрасъла е:

  5. Кое от следните не е условие за съвършено конкурентния факторен пазар?

  6. Ценовата дисперсия е феномен, при който:

  7. Кое от изброените НЕ е условие за диференциация на продукта?

  8. От гледна точка на обществото предимство на продуктовата диференциация и конкуренцията посредством нея е:

  9. Каква е целта на напомнящата реклама:

  10. При вертикална диференциация функцията на даден продукт е : 'Използването на продукта е удобно за много хора и се предлага на масовия пазар' . Какво е качеството и цената на продукта?