Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Коя е излишната дума:

 2. В кое от изреченията е пропусната запетая?

 3. В коя от подчертаните думи има правописна грешка:

  'Вьпреки че(а) сте поканена(б) за по-кьсен час, госпожо бихте могла(в) да изчакате вьв фоайето(г) , без да пречите някому (д) “.

 4. Коя от следните думи е числително име?

 5. В коя от думите е допусната правописна грешка?

 6. Коя от посочените думи се отнася кьм НАСТОЙЧИВ така, както РАВНОДУШЕН кьм БЕЗРАЗЛИЧЕН:

 7. Коя от посочените думи се отнася кьм КЪРВАВ така, както ОБИДЧИВ кьм ОБИДЕН:

 8. Как е изразен подлогьт в изречението: Забравяйки за всичко около себе си, непознатата ме гледаше с възхищение.

 9. ПОСОЧЕТЕ точното значение на фразеологизма:НА КУКОВО ЛЯТО:

 10. В кои от изразите е допусната грешка?

Тест по български език за 7-ми клас

Тест по български език за проверка знанията на седмокласниците. Само на един въпрос може да посочите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 10:32:47
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin