Тест по български език за 9-ти клас

Предназначен е за ученици в 9-ти клас. Проверка на натрупаните знания през учебната година. Изходно ниво. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 10:31:58
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете грешния отговор: Текстообразуващи езикови средства са тези, които означават:

  2. Основната функция на текста е да:

  3. С каква част на изречението се означава основният предмет в изречението:

  4. Преходни глаголи наричане тези, които:

  5. Синтактични синоними наричаме:

  6. Къде е допусната пунктуационна грешка:

  7. Къде не е допусната правописна грешка:

  8. В кое изречение има употреба на страдателен залог

  9. Смислови грешки в номинативната верига са:

  10. Темата в текста се формира от: