Тест по мениджмънт

Тест по мениджмънт за студенти, изучаващи дисциплината. Първата част въпроси е с отговор

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 20:58:47
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Стратегията е подход, чрез който се гарантира оцеляването и успеха на бизнес организациите

  2. В края на 90-те бизнес организациите са склонни рязко да променят насоката на бъдещото си развитие, за да оцелеят.

  3. Анализът на външната среда на включва определяне на конкурентната позиция на бизнес организациите.

  4. Анализът на ресурсите на бизнес организациите не е е свързан с анализа на веригата на стойността на продукта

  5. Промяната на стила на мениджмънт има силно влияние върху промяната на фирмената култура.

  6. Целта на избора на базова стратегия е да се постигне добре обмислен избор между три базови стратегии - разходно лидерство, диференциация, фокус.

  7. Реализируемостта на една алтернативна стратегия, освен всичко друго, изразява и доколко тя е осигурена с управленски умения на тактическо и оперативно равнище.

  8. Отсяването на алтернативните стратегии се извършва само чрез точкови методи.

  9. Планирането на ресурсите на корпоративно равнище е свързано най-вече с разпределението им между различните бизнеси (бизнес единици).

  10. Централизацията при формиране на организационната структура на бизнес организациите, изразява степента, до която се разпростира правото, правомощията за вземане на управленски решения