Тест по български език и литература за 7-ми клас

Тест с повишена трудност за 7-ми клас, който има за цел да провери цялостната подготовка на учениците в края на годината. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 20:57:03
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 48 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (1.-5. въпрос):

  Одата е поетически жанр . Наричат я 'най-вдъхновения и най-усложнения жанр в лириката'(Фаулър). Най-вдъхновена е одата, защото ода се пише само за великото и достойното; тя е похвала за големи дела. Най-усложнена е, защото на крилата на вдъхновението поетът често променя правилата на стихосложението, правилата на ударението, дори логическия смисъл на думите.

  Историята на одата е много дълга. Тя започва от античната поезия, където големият неин майстор е Пиндар, и стига чак до наше време, без вече да е такъв 'върховен идеал' на съвременните поети, както е била в миналото. Особено е била ценена от поетите романтици. Тя е жанр на сериозното, а нашият свят е свят на подигравката, иронията, както е предрекъл преди сто години Ницше ­- един голям немски философ. Поради това одата днес не е така широко разпространена, както някога.

  Най-добрите оди в българската литература са Вазовите от 'Епопея на забравените'. Тази поезия е била цели десeтилетия образец за българските поети с подобна нагласа.

  Коя е целта на текста?

 2. Кое НЕ е вярно според текста?

 3. На кой въпрос текстът НЕ дава отговор?

 4. Връзката между втория и третия абзац е осъществена чрез:

 5. Каква е службата в изречението на втората дума - 'романтици' - от подчертания в текста израз?

 6. С коя от изброените думи НЕ може да се провери дали думата 'гостна' се пише с 'т' ?

 7. В кой ред има правописна грешка?

 8. В кой ред всички думи са изписани правилно?

 9. В кое изречение НЕ е допусната грешка?

 10. В кое изречение НЕ е допусната грешка?