Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво разбирате под потребителско поведение:
  2. Според икономическата теория пазарното поведение на пот¬ребителите (купувачите) е:
  3. Неокласическата теория обяснява потребителския избор чрез:
  4. В концепцията за потребителския избор потребителят се разглежда като:
  5. Кардиналният подход се основава на допускането, че:
  6. Полезността е:
  7. Оценката на потребителя за полезността на благата е:
  8. В процеса на потреблението всеки потребител се стреми:
  9. Обшата полезност е полезността:
  10. Общата полезност е функция на:

Потребителско поведение

Примерен тест по икономика за конкурсен изпит 2010 (ВИНС) - 005.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita