Тест по данъчно облагане

Тест по данъчно облагане. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 20:49:34
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. По кои от посочените закони могат да са данъчно задължени физическите лица:

  2. Кое от посоченото не се облага по ЗМДТ:

  3. За кое от посочените по-долу е вярно твърдението: „те представляват заплащане за определени услуги, извършени от общините или държавата”:

  4. За кое от посочените по-долу е вярно определението: „те представляват заплащане за ползване на определена услуга, която услуга, обаче, не може да се ползва индивидуално, а само групово и заплащането се извършва не за ползването й, а за възможността да бъде ползвана”:

  5. Физическо лице, което получава доход от наем е:

  6. За кое от посочените е вярно определението „задава връзката между данъчната основа и дължимия данък”:

  7. Физическото лице получава годишен доход от 11 000 лв) При коя от посочените данъчни тарифи ще дължи най-нисък данък:

  8. В коя от посочените групи са посочени само закони за преки данъци:

  9. В коя от последните групи са посочени само закони за косвени данъци:

  10. Стойностните данъци са: