Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред простите вещества на всички посочени елементи с неметален характер са в газообразно агрегатно състояние?

  2. Кое от следните твърдение НЕ е вярно? Простите вещества на елементите с метален характер се характеризират със:

  3. Простите вещества на кои елементи НЕ реагират пряко със кислорода?

  4. Какъв е броят на електроните,определящ устойчивата конфигурация а последния електронен слой, за елементите след първия период на периодичната система?

  5. Какво представлява масовото число?

  6. На какво е равен броят на протоните в ядрото на всеки химичен елемент?

  7. Къде е периодичната система се намират елементите с най-голяма електроотрицателност?

  8. В кой ред от съединения химичните връзки са само йонни?

  9. Какви са химичните връзки между атомите молекулите на оксокиселините?

  10. На какво се дължи периодичното изменение на свойствата на елементите и техните съединения?

Междинен тест по химия

Междинен тест по химия за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 20:49:02
Предмет: Химия
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin