Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Пазарното равновесие се установява при всяка цена, при която:
  2. За пазарното равновесие е вярно, че:
  3. Равновесната пазарна цена при дадени функции на търсенето и предлагането е цена при която:
  4. Кое от следните твърдения НЕ е вярно:
  5. Равновесното количество е:
  6. За всяка цена, която е над равновесната, е вярно, че:
  7. Появата на излишно търсене на пазара показва, че:
  8. Пазарен излишък се образува, когато:
  9. При дефицит на един конкурентен пазар:
  10. Ако търсенето на една стока е съвършено нееластично и нейното пазарно предлагане се увеличи, това ще предизвика:

Механизъм на пазарното равновесие

Примерен тест по икономика за конкурсен изпит 2010 (ВИНС) - 004.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita