Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Координацията е нужна заради:

  2. ЕТ 'Петров 95' притежава аптека във Варна, в центъра на града. Ръководството взема решение, че през следващата година фирмата трябва да се разрасне като изгради два филиала - в кварталите 'Владиславово' и 'Виница'. Това решение към коя функция на управление се отнася:

  3. Изводите от експериментите в Хотърн могат да се обобщят до:

  4. Използването на методите и средствата на психологията е присъщо на:

  5. 'Не съществува един най-добър начин за управление на организацията. Всяка характеристика на фирмата може да се променя, за да се постигне благоприятна за нея адаптация'. Този начин на мислене е характерен за:

  6. Трябва да се разработят няколко алтернативни решения за всеки проблем. В противен случай има опасност да се изпадне в капана на невярното "или - или"

  7. Когато един ръководител преценява алтернативите, докато намери такава, която срав¬нително добре отговаря на изискванията, избира я и след това преминава към друг въп¬рос, без да разгледа оставащите алтернативи, той:

  8. Кое от описанията най-добре характеризира подхода 'търсене на оптимално решение':

  9. Мисията на фирмата е:

  10. Целите за по-кратките периоди служат като средство за реализация на по-дългосрочните цели

Тест по финанси на предприятието

Тест по финанси на предприятието за магистри. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 20:47:13
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin