Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите към него.

  Ранил юнак на нива / с черни лиси / биволи, / с копринени чулове, / с позлатени оглави. / Срятом срещна девойка:/ краката й туптяха / като добра хергеля2, / полите й фучаха / като вятър през гора; / чехлите й скриптяха/ като зюмбюл над вода; / веждите се чернеят / ка­то угар3 край море; / очите се стреляха / като риба вдълбани.

  Речник:

  лиси1- със светли петна на челото (главата);

  хергеле2- стадо коне;

  угар3- изорана и изоставаш, незасята нива

  Какъв вид фолклорна песен е текстът?

 2. Към кой от литературните родове принадлежи песента като жанр?

 3. Кои са героите в предложения текст?

 4. Образът на коя стихия не присъства в образните детайли на песента, но се долавя от взаимодействието на стихиите?

 5. Кои тропи и фигури НЕ доминирате портретното описание на девойката?

 6. С помощта на анафората „като' в текста на песента е въведена риторическата фигура:

 7. При коя от двойките думи отношението е същото както при посочената двойка? риба - море

 8. При коя от двойките думи отношението е същото както при посочената двойка?очи - стрелят

 9. При коя от двойките думи отношението е същото както при посочената двойка?черни - биволи

 10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка при обособена част?

Тест по литература за 7-ми клас

Тест подготовка за кандидатстване след 7-ми клас. Всички въпроси имат само един верен отговор

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 19:48:28
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 32 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin