Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-южната точка на континента Африка е:

  2. Кои белези на релефа на Африка доказват, че той е резултат от едновременното действие на вътрешните и външните земни процеси?

  3. Разпознайте групата реелефни форми, които се намират в Южна Америка.

  4. За коя част на Северна Америка се отнася описанието? Хълмист релеф в северните части, образуван от дейността на ледниците в миналото,много езера. Равнинно-низинен релеф в средните и в южните части, високи равнини.

  5. Кой е главният фактор в Африка за формирането на предимногорещи климати?

  6. Южна Америка е горещ континент, защото:

  7. Най-добре усвоена природна зона в Южна Америка е:

  8. С кой фактор НЕ може да се обясни по-голямото количество на валежите в източните части на екваториалния, субекваториалния и тропичния климатичен пояс на Южна Америка в сравнение с валежите в западните им части?

  9. Кое твърдение отразява существуващите различие между субекварориалните климатични пояси на Африка и Южна Америка?

  10. На какво се дължат големите различия в площа на отточните области в Африка?

Тест по география и икономика за 6-ти клас

Тестът съдържа 12 въпроса по география и икономика като всеки от тях има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 6 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 19:46:47
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin