Тест по мениджмънт - основи на управлението

Тест по основи на управлението за специалност мениджмънт. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 19:38:08
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Управлението е цикличен процес, защото:

  2. Предназначението на планирането е:

  3. Всеки мениджър прави много неща, които не са управление

  4. Според класическата школа ключът към по-висока производителност е:

  5. Коя от следните постановки е свързана с поведенския подход:

  6. Системното свойство 'еквифиналност', което се използва в управлението, гласи че:

  7. Първата стъпка от процеса на вземане на решение е да се разработят варианти за действие

  8. Според функциите на управление решенията биват:

  9. Какъв подход се прилага, когато решението се взема въз основа на икономически съображения и количествени методи на управление и на разбирането, че поведението на хората е рационално:

  10. Целта на фирмата е: