Форми на икономическа организация на обществото

Примерен тест по икономика за конкурсен изпит. Тестът включва въпроси свързани с: Форми на организация на стопанския живот. Пазарна система - поява, същност и функция на пазара, видове пазари, предимства и недостатъци. Социално пазарна икономика.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Независимо от формата на икономическа организация всяко стопанство се сблъсква с нуждата да намери отговор на следните вънроси:
  2. Ако се намирате на безлюден остров и трябва сами да осигурявате благата за задоволяване на вашите потребности, няма да се налага да търсите отговор на въпроса:
  3. Основната разлика между натуралното и стоковото стопанство е:
  4. В опростената диаграма на кръгооборота на потоците в националната икономика фирмите реализират приходи на __________пазар и понасят разходи на__________пазар.
  5. В модела на кръговия поток на дохода домакинствата:
  6. В опростения модел на кръгооборота на нотоците в една затворена дкономика основните пазари са:
  7. Пазарът можe да се определи като:
  8. Според функционалното им предназначсние пазарите се делят на:
  9. Основните категории на пазара включват:
  10. Пазарната размяна изключва принципа: