Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя скала има интрузивен проиход:

  2. Коя скала е седиментна:

  3. Мраморите по произход са:

  4. Ниските планини в България заемат около

  5. Коя геоложка ера е продължила 170 млн. години:

  6. Нефтът при Шабла и Плевен се образува през:

  7. Мизийската плоча е най -дебела в:

  8. Областта Знеполе се нам ира в:

  9. През 1928 е имало опасен земетръс при:

  10. Абразионни тераси се образуват:

Тест по география на тема "Релеф на България"

Тестът е предназначен за студенти от Варненския университет. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:34:38
Предмет: География
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin