Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс

Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:31:14
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Способи за предотвратяване на заплахите за физическа сигурност на класифицираната информация са:

  2. Кои са видовете сигурности на класифицираната информация ?

  3. В зона за сигурност, сертифицирана на ниво „За служебно ползване”, трябва да бъдат монтирани и да се експлоатират следните системи:

  4. В зона за сигурност, сертифицирана на ниво „Поверително”, трябва да бъдат монтирани и да се експлоатират следните системи:

  5. В зона за сигурност, сертифицирана на ниво „Секретно”, трябва да бъдат монтирани и да се експлоатират следните системи:

  6. В зона за сигурност, сертифицирана на ниво „Строго секретно”, трябва да бъдат монтирани и да се експлоатират следните системи.

  7. Коя зона за сигурност има най-високо ниво за сигурност на класифицираната информация?

  8. Служителят по сигурност на информацията след анализ на риска, разработва анализ на риска, който отчита особеностите на обектите и включва:

  9. Зони клас І или клас ІІ, с ниво на класификация или по-високо, се защитават срещу пасивни и активни опити за подслушване и наблюдение, чрез мерки, които включват:

  10. С цел осигуряване на физическата защита на класифицираната информация с ниво на класификация „Поверително” и по-високо при срещи, разговори, съвещания, заседания и др, предмет на които е такава информация, се обособяват технически осигурени зони, като допълнителните мерки за сигурност (освен общите мерки за сигурност), които се прилагат включват: