Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Към факторите на външната среда, които пряко въздействат върху организацията, се отнасят:

 2. Към политико – правните фактори на външната среда се отнасят:

 3. Към „конкурентните сили” на средата се отнасят:

 4. Сред петте важни, според Ф. Котлър, неща, които организациите трябва да знаят за своите конкуренти, попадат:

 5. Анализът на външната среда на организацията разкрива:

 6. Анализът на вътрешната среда на организацията разкрива:

 7. Външните възможности за организацията се оценяват по критериите:

 8. Според Ч. Барнард „организацията е система от съзнателно координирани дейности на двама или повече души”

 9. В следващата част въпроси трябва да изберете вярно или невярно е едно твърдение. По време на изпита преподавателя може да поиска да аргументирате отговора си.

  Според Ч. Барнард „организацията е съвкупност от дейности на двама или повече души”

 10. Демографските показатели и тенденции са фактор с изцяло външно значение за организацията

Тест по основи на управлението на тема: Организациите и обкръжаващата среда

Теста има за цел да провери знанията на студентите по глава:

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:20:32
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin