Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Международна закрила за бежанците е:

  2. Получилите статут на бежанец в Р България имат права като:

  3. Кой решава дали едно лице да получи статут бежанец в Република България ?

  4. Могат ли да получат статут на бежанец лица, които бягат от военни действия или от последиците от тях, като глад и липса на подслон ?

  5. Може ли ВКБООН да помага на разселени в собствената си страна лица ?

  6. Необходима ли е процедура за предоставяне статут на бежанец за всеки отделен кандидат ?

  7. Как ВКБООН различава бежанците от икономическите имигранти ?

  8. Могат ли правителствата да експулсират лица, за които са установили, че не са бежанци ?

  9. Могат ли лица, които се отклоняват от военна служба да бъдат считани за бежанци ?

  10. Може ли престъпник да бъде считан за бежанец ?

Тест по миграционо и бежанско право

Тест по миграционно и бежанско право. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:17:43
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin