Тест по маркетингови изследвания за 3-ти курс

Тест за изпит по Маркетингови изследвания, за трети курс студенти в УНСС. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:10:38
Предмет: Управление на човешките ресурси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основното предназначение на МИ е:

  2. МИ повишават ефективността на решенията на маркетинг мениджърите, доставяйки информация за:

  3. С коя фаза или фази на процеса на изработване на решения са свързани МИ:

  4. Кое от следните твърдения най-добре описва връзката на МИ с продуктовия цикъл:

  5. За коя от следните обл. МИ не доставят инф-я на маркетолозите:

  6. Коя от следните хипотези най-добре съответства на осн.изсл.въпрос „Какво въздействие върху покупките на марка Х ще има новата рекламна кампания на марката:

  7. Кой от следните е упр.проблем:

  8. При разработването на въпросник изследователят не взема под съображение:

  9. Един изследователски инструмент е устойчив:

  10. В МИ респондентите са помолени да подредят според предпочитанията си 5 варианта на нов продукт. Това е причина за.....измерване: