Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При увеличение на скоростта и запазване мощността на тяговите двигатели тяговата сила:

  2. Изисквания към окачването с нарастване на скоростта над 250 км/ч:

  3. За най-перспективен материал за изработка на кошовете се приема:

  4. Спирачната сила не зависи от сцеплението между колелата и релсите при използване на:

  5. Увеличение на скоростта при запазване мощността на тяговите двигатели е възможно чрез

  6. Аеродинамичното съпротивление:

  7. При голям брой на вагоните (увеличаване дължината на влака) аеродинамичното съпротивление:

  8. Намаляване на аеродинамичното съпротивление може да се постигне чрез:

  9. Максималната скорост за която се реконструират ЖП линиите в Р. България е :

  10. Оптималният закон за управление тяговите двигатели позволява:

Тест по високоскоростен електрически транспорт

Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:10:11
Предмет: Транспорт
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin