Тест по химия за 8-ми клас

Тест по химия и опазване на околната среда за осми клас върху материала за окислително-редукционните и йоннообменните процеси. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:07:23
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от схематично означените химични реакции не е възможна?

  2. Спрямо кое от веществата водородът се проявява като редуктор:

  3. Коя от химичните реакции е окислително-редукционна?

  4. Коя от химичните реакции не е окислително-редукционна?

  5. В разтворите на кои вещества ще протече химична реакция при потапяне на железен пирон в тях?:

  6. Кои са продуктите на реакцията: Cu + к. НNO3 → ?

  7. Водните разтвори на кои двойки оксиди имат киселинен характер?

  8. Коя от химичните реакции е йонно-обменна:

  9. Кое от твърденията е вярно? Киселините във воден разтвор оцветяват лакмуса в червен цвят, защото:

  10. Кое от твърденията е вярно? Кое йонно уравнение правилно изразява дисоциациата на 2 мол калциева основа: