Тест по финансово-валутни разчети

Тест с отговори по финансово-валутни разчети предназначен за студенти в ИУ-Варна. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 16:47:49
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При просто олихвяване лихвата за месеци се получава като:

  2. При немския начин на олихвяване:

  3. Процесът на нарастване във финансовите изчисления представлява:

  4. Дюрацията е измерител на:

  5. Обратният валутен курс показва:

  6. Връзката между доходността и риска при облигациите се изразява в:

  7. Ефективната стойност предсставлява:

  8. При облигациите, олихвявани и погасявани в дена на падежа, лихвите се начисляват и изплащат:

  9. Денят, следващ падежа на полицата:

  10. Когато облигацията е закупена по цена, по-висока от номиналната й стойност се казва, че: