Тест по международни икономически отношения

Тест по международни икономически отношения. Има въпроси с повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 23:09:29
Предмет: Международни Отношения (МИО)
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кога свършва Втората световна война :

  2. Кога е започнало установяването на последната система за стабилност в света (нов световен ред)

  3. По време на османското владичество на основа на българската народност се заражда и формира българскоро нац-но самосъзнание. Според българската национална доктрина, то се изразява в сремеж за:

  4. Коя е третата по брой на последователите си религия в света ?

  5. Във Втората световна война е въвлечено 80% от населението на планетата. Колко държави вземат участие в тази война?

  6. Официалната дейност на държавните органи за външни отношения по осъществяване на целите и задачите на външната политика на държавите,както и по защита правото и интересите на държавата и нейните физически и юридически лица в чужбина през XX

  7. Характерните черти на системата на МО са:

  8. Определението “Агресия е употреба на въоръжена сила от една държава срещу суверинитета, териториалната неприкосновеност или политическата независимост на друга държава или по какъвто и да е друг начин несъвместим с Устава на ООН” е прието през:

  9. Протекционизмът е противоположност на :

  10. Системата от икономически, политически, правни, дипломатически, военни, културни и други връзки и взаимоотношения между държавите и системите от държави, между социалните, икономически и политическите сили, движения и организации, които действат на световната арена, се наричат :