Тест по маркетинг на туристическия бизнес

Тест по маркетинг на туристическия бизнес за студенти, от специалностите туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 23:05:56
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Цели с количествени характеристики са:

  2. Формирането на маркетинг целите очертава действията на туристическото предприятие спрямо:

  3. От какво се състои микромаркетинг средата на туристическото предприятие:

  4. Посочете елементите на макромаркетинг средата:

  5. Фиксиран процент към обема продажби и фиксиран процент към продажната цена на продукта от кой метод са тези средства за маркетингови разходи?

  6. Колко са критериите, определящи маркетинга на услугите?

  7. Кой от изброените маркетингови концепции характеризира маркетинга в краткосрочен план?

  8. Коя от следните концепции се базира на тезата, че клиентът винаги е готов да купи висококачествени продукт?

  9. Най-добрите възможни съотношения между стратегически и тактически маркетинг се постигат чрез:

  10. Туристическата борса представлява: