Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Всички елементи на земната природа, които НЕ участват пряко в стопанската дейност на човека, но са предпоставка за нея, се наричат:
  2. Кой от посочените природни рискове НЕ е предизвикан от ендогенните процеси?
  3. Средната гъстота на населението в света е:
  4. Пазарното стопанство се характеризира с:
  5. В коя от посочените страни риболовът НЕ е традиционен стопански отрасъл?
  6. Най-голям дял на произвежданата в света електроенергия се пада на:
  7. Коя от посочените страни НЕ е част от Западноевропейския регион?
  8. Делът на електроенергията, произвеждана във Франция от АЕЦ е над:
  9. Кое място в света заема Русия по добив на злато?
  10. Коя от изброените страни НЕ членува в НАФТА?

География - ДЗИ 3

Примерен държавен зрелостен изпит на МОН.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita