Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За да разкрие интересуващите ни закономерности за масовите явления статистиката наблюдава:

  2. Признакът трудов стаж на работниците в една фирма е:

  3. Полигонът на разпределението се използва за нагледно представяне на анализ на:

  4. При разпрезентивните статистически изучавания кое е основното изискване за да бъде извадката представителна?

  5. Ако емпиричното разпределение е умерено асиметрично с лява източеност:

  6. Средните темпове на нарастване с коя средна се изчисляват:

  7. Ако разполагаме с моментен динамичен ред средната за периода се изчислява с помощта на:

  8. Коя е най-точната и прилагана мярка за измерване на статистическото разсейване:

  9. Ако значенията на признака се умножат с едно постоянно число, дисперсията:

  10. Ако емперичното разпределение е с лява източеност показателите за асиметрия са:

Тест по статистика

Изходен тест по статистика с цел проверка знанията на студентите преди изпита. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 23:05:35
Предмет: Статистика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin