Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1. – 6.:

  Културата по определението на Ю. Лотман е “ненаследствена колективна памет, изразяваща се в определена система от забрани и предписания”. Но навярно някои от формите на психологическо унаследяване на опит, каквито са първоначалните образи – архитипи, позволяват да се определи културата като съвкупност от ненаследствена и наследствена информация. Първоначалният образ, както сочи Юнг, влияе не само върху безсъзнателното, но и върху “състоянието на съзнанието”, и то много повече, отколкото личният образ. Освен това между личния и колективния образ в съзнанието на индивида се поражда напрежение, независимо дали се осъзнава от него, или не и това напрежение се компенсира също с културолигично усилие.

  “Памет”, “информация” – ето основните определители на културата, която представлява една саморазвиваща се и самовъзпроизвеждаща се система за натрупване и съхраняване на информация. От тази гледна точка историята на човечеството е история на борбата за памет и свързаните с това перипетии на периодично забравяне и припомняне на текстове и връзки.

  Историята на световната култура е пронизана от една скрита вътрешна драма, която периодично се възобновява и нейните пулсации отекват по веригата на историческата вертикала в живота на народите като цяло и в единичната човешка съдба – в частност. Тази драма произтича от нарушаваното и с усилие възобновявано равновесие между две полюсни състояния, между които човечеството е принудено да балансира като по въже и които се наричат “цивилизация” и “природа”. Културата е рожба на това усилие – да помири и хармонизира природно-космическото и социалното начало в човешката природа.

  (Николай Звезданов, “Неосветените дворове на душата”, С., 1987г., стр.217)

  В текста се говори главно за:

 2. От текста може да се направи изводът, че културата е:

 3. Кое от посочените твърдения е вярно според първия абзац от текста?

 4. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според втория абзац от текста?

 5. Кое от посочените твърдения е вярно според третия абзац от текста?

 6. Подчертаният израз човечеството е принудено да балансира като по въже в текста означава, че:

 7. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между другите двойки?

 8. В кое от следните изречения подчертаната дума е употребена в преносно значение?

 9. В кой ред думите НЕ са антоними?

 10. В кой ред думите НЕ са синоними?

Тест по български език и литература за 7-ми клас

Изходен тест за 7-ми клас. Показва нивото на усвоения материал и подготовката за кандидат-гимназиалните изпити. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 23:04:01
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 31 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin