Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Вярна ли е посочената класификация на фуражите в зависимост от енергийната им хранителност? (1) обемисти(груби фуражи) ; (2) фуражни добавки; (3) концентрирани фуражи

  2. Енергийната хранителност на фуражите се измерва в международните единици

  3. Кои от посочените видове животни са преживни?

  4. Посочени са няколко породи говеда. Коя от тях НЕ е с направление мляко?

  5. Коя от посочените породи говеда е от комбиниран тип на продуктивност?

  6. От колко слоя е изградена кожата?

  7. Към тънкорунните породи овце Не принадлежи:

  8. Породата Плевенска черноглава овца спада към грубовлакнестите породи овце и е от комбинирания тип на продуктивност.

  9. Кои от посочените породи свине са хибриди, създадени в България

  10. Порода свине от комбиниран тип е:

Тест по животновъдни технологии

Изпитен тест по животновъдни технологии. Има въпроси с повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 23:03:47
Предмет: Статистика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin