Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои са основните демографски процеси? (отбележете ГРЕШНИЯ отговор)

  2. През 2006 год. са родени 74495 деца, през 2007 год. – 75915, през 2008 год. – 78283. Анализът на тези данни се нарича: (отбележете ВЕРНИЯ отговор)

  3. Какви сведения за населението събира преброяването? (отбележете ГРЕШНИЯ отговор)

  4. Чувствителният спад на раждаемостта в България (демографският преход) се извършва: (отбележете ВЕРНИЯ отговор)

  5. Репродуктивният идеал е измерител на : (отбележете ГРЕШНИЯ отговор)

  6. Раждаемостта варира по следните признаци: (отбележете ГРЕШНИЯ отговор)

  7. Какви са тенденциите в развитието на абортите след 2000 год. в България: (отбележете грешния отговор)

  8. Демографската компенсация в брачността се изразява в: (отбележете ВЕРНИЯ отговор)

  9. Съжителството е : (отбележете ГРЕШНИЯ отговор)

  10. Брутният коефициент на смъртност в България в сравнение с другите европейски страни е: (отбележете ВЕРНИЯ отговор)

Тест по демография

Тест по демография за студенти от Бургаския свободен университет. Всички въпроси имат само един верен отговор

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 22:51:58
Предмет: Демография
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin