Тест по маркетинг

Тест по маркетинг за студенти от икономическите специалности. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:52:00
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 44 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от посочените стратегии не е стратегия, осигуряваща интензивен растеж:

  2. В процеса на маркетингово планиране маркетинговите цели се разработват cneд:

  3. Когато при въвеждане на нов продукт на пазара фирмата планира ниски цени и високи разходи за реклама, тя осъществява стратегия на:

  4. Кое от посочените по-доnу твърдения не е вярно по отношение на пазарното позициониране:

  5. При осъществяване на отраслов анализ имаме предвид (посочете вярното твърдение

  6. По отношение на факторите от микромаркетинговата среда на фирмата е вярно твърдението:

  7. Коя от посочените по-долу цели не може да бъде отнесена към общите маркетингови цели

  8. Като маркетингова програма можем да определим:

  9. Кое от твърденията е вярно по отношение на маркетинговия одит

  10. Възможностите в средата, идентифицирани чрез SWOT анализ, се ранжират в съответствие със следните критерии (посочете подходящата двойка критерии):