Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. С оглед опасностите за хората и имуществата в ик.литературасе говори за:

  2. Опасностите могат да заплашват хората като:

  3. За социалните проблеми е характерно, че: (посочете грешния отговор)

  4. Социалните рискове се:

  5. Социалната политика се възприема като:

  6. Социалните дейности се прилагат по това,че:

  7. Социалните дейности се различават по: (посочете грешния отговор)

  8. Основни г рупи социални дейности са:

  9. Социални дейности с осигурителен характер се характеризират с това, че:

  10. Социалните дейности с характер на социална работа...: (посочете грешния отговор)

Тест по социално осигуряване

Тест по социално осигуряване от БСУ. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:51:51
Предмет: Социална политика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin