Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете верния отговор.На какво се дължи-оранжевия цвят на есенните лиса?

  2. Коя от следните функции се изпълнява от подхълмието на междинния мозък?

  3. Костите са покрити отвън с:

  4. Ако едно от залавните места на мимическите мускули е кост, то кое е другото?

  5. Защо на човек изпаднал в безсъзнание не бива да се дават течности?

  6. Как се нарича двуслоината тръбичка,с която е обвито сърцето?

  7. Кое от следните твърдения не е вярно?

  8. Има няколко разновидности на хетеротрофното хранене. Кое то изброените се отнася за човека?

  9. Чехълчето е аеробен организъм.Диша с повърхността на тялото си. Как ще реагират чехълчетата, ако се поставят в съд с вода с малко количество разтворен кислород?

  10. Кое от изброените животни има осем на членени крака?

Тест по биология и здравно образование

Тест от олимпиада по биология и здравно образование за ученици от 10-12 клас (областен кръг). Въпросите имат само един верен отговор

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:50:30
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin