Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Славянските племена са наречени с общото име „венети” от:

  2. Първата българска династия, която управлява до средата на VII век е:

  3. Хан Кубрат е удостоен от император Ираклий с почетната титла:

  4. През езическия период българският владетел се титулува:

  5. Териториално разширение на България и утвърждаване суверенитета на владетеля е основна външнополитическа цел на хан:

  6. Сключеният през 792 година мирен договор с Византия от хан Кардам:

  7. След разгрома на Аварския хаганат България става непосредствен съсед на:

  8. Процесът на централизация на българската държава започва при хан:

  9. Българската църква се обособява като самостоятелна архиепископия през:

  10. Български владетел направил опит за реставрация на езичеството, е:

Тест по история за 12-ти клас над Първо българско царство

Тестът съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 12-ти клас и обхваща материал по история над Първото българско царсто.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:48:13
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin