Тест по строителна химия

Тест по строителна химия за специалност строителство на сгради и съоръжения. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:47:31
Предмет: Химия
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кои стойности на орбитално квантово число l, съответстват на главно квантово число n=2?

  2. Кои стойности на магнитното квантово число m съответстват на орбитално квантово число l=3?

  3. Посочете максималния брой електрони , които може да съдържа подслой с орбитално квантово число l=2?

  4. Разтворимостта на алкохолите във вода се обяснява с възникването на:

  5. Степента на окисление може да бъде:

  6. Каква степен на окисление проявява азотът в амониевия хлорид NH4 Cl?

  7. Водородът проявява степен на окисление -1 е молекулата на ?

  8. Koe e простото вещество?

  9. С йонна химична връзка се свързват атомите на елементите?

  10. До какво ще доведе повишаването на температурата при екзотермичното химично взаимодействие NH3+O2 ↔ N2+H2O+Q