Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В края на VI век пр.Хр. приключва царският период в историята на римската държава

  2. Понтифиците са първите прависти в древния Рим

  3. През коя година са записани законите на 12-те таблици?

  4. В центурийното народно събрание участват всички жители на римската държава

  5. Едиктите на претора са източници на право

  6. Юстиниановата компилация е съставена през?

  7. Личните граждански права са вън от гражданския оборот

  8. При Юстиниан всички жители на римската империя стават римски граждани

  9. Всички римски граждани са имали пълна правоспособност по римското право

  10. Дееспособността е характеристика на правния статус на личността

Тест по римско частно право

Тест за изпит по римско право за студенти от Варненския свободен университет. Почти всички въпроси са с два възможни отговора - да или не.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:47:06
Предмет: Химия
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 60 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin