Тест по основи на управлението

Тест върху лекционен курс по дисциплината Основи на управлението, изучаваща се в икономическите университети в България. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:46:48
Предмет: Основи на управлението
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Нормата на управляемост изразява

  2. Според Тейлър доброто ръководство:

  3. ”Околната среда” представлява:

  4. При разграничаването на системите на физически и абстрактни, класификацията е направена в зависимост от критерии

  5. Кои от посочените са етапи на комуникационния процес

  6. Създаването на нови специализирани структурни звена в организацията се поражда от

  7. Кои от посочените дейности са типични за ръководител от низово равнище

  8. Необходимостта от координиране усилията на няколко специализирани структурни звена на 1 и също равнище е породена от

  9. Кои от посочените характеристики са типични за ръководител от високо ниво

  10. Вертикалното разделение на труда означава