Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Договорените процедури се отнасят до:

  2. Одиторът защо следва да вземе под внимание нивото на същественост на одита при съставяне на финансовия отчет:

  3. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е:

  4. Дневното или месечното възнаграждение се получава:

  5. Кой е третият елемент от цялостния план:

  6. Документацията (работните книжа) на одита се класифицират според признака „Предназначение” на:

  7. Колко направления за всеки отделен клиент се оформят в работните досиета:

  8. Одиторските доказателства се събират за:

  9. Модифицирано мнение с параграф „Обръщение на внимание”:

  10. Що е измама?

Тест по одит на финансовите отчети

Тест по одит на финансовите отчети за специалност "Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия" (СОНП) към СА "Д.А.Ценов" - Свищов. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:45:45
Предмет: Одитинг
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 55 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin