Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Сражението при Буртодизос е през:

  2. След разпадането на Аварския хаганат хан Крум присъединява към българската държава територии, обитавани от:

  3. Извор за административната реформа, предприета от хан Крум, е:

  4. За първи път древният Филипопол влиза в пределите на българската държава при:

  5. Подредете хронологически събитията,станали при управлението на хан Крум: 1) Направен е опит да бъде убит българския владетел, като в отговор е опустошена Източна Тракияен; 2) славяните в Пелопонес се вдигат на бунт, което провокира византийска враждебност към Българското ханство; 3) Никифор I Геник (802-811) се отправя на поход към България, осуетен от организиран заговор;

  6. Посочете грешното твърдение:

  7. Външната политика хан Омуртаг се характеризира с:

  8. През 837 г. вероятно подтиквани от Българското ханство, срещу византийската власт се надигат:

  9. Чаталарският надпис свидетелства за внушителна крепост :

  10. Посочете основната причина за изострянето на българо-франкските отношения:

Тематичен тест по история на България до 9 век

Тематичен тест по История на България обхващащ периода до 9 век. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 12 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:45:12
Предмет: История на България
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin