Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какви качества трябва да притежава предприемачът?

  2. Колко на брой е примерният кръг от въпроси, чийто отговори трябва да намерят решение в предприемаческия план?

  3. Следвайки причините за съществуване на известна мобилност към изискванията относно предприемаческия план,той следва да бъде:

  4. Кои са двата важни конструктивни принципа, към който трябва да се придържа предприемачът?

  5. Какви практически правила трябва да има предвид предприемачът?

  6. Кои от основните идетификатори на предприемача се посочват на титулната страница?

  7. Кой е най–разпространения вариант на съдържанието на уводната част на предприемаческия план?

  8. Коя е най-често допусканата грешка при написване на титулната страница?

  9. Когато предприемачът пише своето резюме върху кои две опорни точки трябва да постави своето ударение?

  10. Какви елементи включва дейността на фирмата и нейният продукт в предприемаческия план ?

Тест по предприемачество на тема: Предприемаческият план

Тест по Предприемачество и малък бизнес върху тема №10 „Предприемаческият план“. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 18:05:08
Предмет: Предприемачество
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin