Тест по химия за кандидат-студенти

Предварителен кандидат-студентски тест по химия, проведен на 25 март 2012 г. в Тракийски университет. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:57:52
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Атомът на кой от изброените неметали при приемане на електрони придобива електронната конфигурация на инертния газ аргон ?

  2. Изотопите на даден елемент имат:

  3. Кой от елементите е алкален метал с валентни електрони в 4 s – подслоя ?

  4. Коя е общата формула на оксидите на елементите от I А група ?

  5. Водородът проявява степен на окисление (-1) в молекулата на:

  6. Атомът на кой от елементите съдържа в най-външния си електронен слой най-малък брой единични електрони?

  7. Кой от посочените процеси е окислително-редукционен?

  8. От кое квантово число се определя формата на атомните орбитали ?

  9. Какви са стойностите на магнитното квантово число, ако главното квантово число е равно на n=3, а орбиталното квантово число l=1?

  10. В какви степени на окисление може да бъде азота?