Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Националната отраслова класификация (НОК) е:

  2. При нарастване на БВП на глава от населението:

  3. Какви са основните тенденции в промяната на отрасловата структура на българската икономика през последните години?

  4. Кое от следните твърдения не е вярно?

  5. Продуктова диференциация

  6. Входните бариери съществуват когато:

  7. Кой от посочените термини не отразява концентрация на купувачите:

  8. Билатералната монополия е пазарно образование, при което съществуват:

  9. Кой от посочените термини не отразява концентрацията на продавачи:

  10. Кой от следните фактори за влияние върху равнището и растежа на пазарното търсене е екзогенен?

Тест по индустриална организация

Тест за изпит по Индустриална организация при доц.д-р Митко Димитров - магистратура "Бизнес администрация". Всички въпроси имат само един верен отговор

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:54:57
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 42 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin